Phòng Họp

Tầng 3 của khách sạn là không gian dành cho trung tâm hội nghị - hội thảo được trang bị hệ thống nghe nhìn tối tân, bao gồm các phòng họp chức năng: Hoành Sơn, Sông La, Thạch Khê, Thạch Hải, Thạch Hà.

 • Thạch Hà
  Thạch Hà

  Vị trí: Tầng 3
  Diện tích: 108 m2  
  Sức chứa tối đa: 100 khách

 • Thạch Hải
  Thạch Hải

  Vị trí: Tầng 3
  Diện tích: 108 m2  
  Sức chứa tối đa: 100 khách

 • Thạch Khê
  Thạch Khê

  Vị trí: Tầng 3
  Diện tích: 108 m2  
  Sức chứa tối đa: 100 khách

 • Sông La
  Sông La

  Vị trí: Tầng 3
  Diện tích: 400 m2  
  Sức chứa tối đa: 300 khách

Facebook chat